Να σχηματίσετε την προστακτική αορίστου μ.φ. των ρημάτων: ἄρχομαι, βλέπομαι, φείδομαι

Ασκήσεις  Αρχική    πήγαινε στην προστακτική παρακειμένου
ἄρχομαι βλέπομαι φείδομαι
---- --
ἄρ βλέ φεῖ
ἀρ βλε φει
---- --
ἄρ βλέ φεί
ἀρ ή
ἀρ
βλε ή
βλε
φει ή
φει