Να αντιστοιχίσεις τις λέξεις με τις αντώνυμές τους

προηγούμενη αρχική  10η ενότητα επόμενη

κτηματίας
κτηνώδης
επίκτητος
αποκτώ
κοινοκτημοσύνη