Να αντιστοιχίσεις τις λέξεις με τις συνώνυμές τους

προηγούμενη αρχική  10η ενότητα επόμενη

ακτημοσύνη
κεκτημένα
κτήτορας
κτηνωδία
κτηνοτρόφος
κτήση
κατακτώ