Συνδυάζοντας τις λέξεις της στήλης Α΄ με τις κατάλληλες από τη στήλη Β΄ να δημιουργήσετε ονοματικά σύνολα

αρχική 4η ενότητα επόμενη

μικροφωνική
σύμφωνη
φωνητικές
χάριν
παράφωνη
φωνηεντικά