Χρησιμοποιώντας λέξεις μόνο από τον Λεξιλογικό Πίνακα να δώσετε ένα συνώνυμο ή ένα αντώνυμο των παρακάτω λέξεων

αρχική 4η ενότητα προηγούμενη

Συνώνυμα Αντώνυμα
έριδα, διχογνωμίαχαμηλόφωνα
εύφωνος διαφωνία
πλουραλισμόςψιθυρίζω
κραυγάζωμονοφωνία
κακόφωνος
δυσαρμονία