1. Να γράψετε σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται οι παρακάτω φράσεις:

αρχική   6η ενότητα

πίνω νερό στο όνομα (κάποιου)

πίνω το αμίλητο νερό

πίνω το πικρό ποτήρι (π.χ. της αχαριστίας)