1. Να συνδυάσετε τις λέξεις της στήλης Α′ με τις λέξεις της στήλης Β′

αρχική  9η ενότητα επόμενη

1.πατρογονικές
2. πατριωτικός
3. δεύτερη
4. πατερικό
5. πατροπαράδοτη
6. Οικουμενικό