2. Να αναζητήσετε στον Λεξιλογικό Πίνακα λέξεις της ν.ε. συνώνυμες των παρακάτω:

προηγούμενη αρχική  9η ενότητα επόμενη

συμπολίτης, συντοπίτης
πρόγονος
εθνικός
πατριωτισμός