Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις με τις αντώνυμές τους.

προηγούμενη αρχική  9η ενότητα επόμενη

πατρωνυμικός
άπατρις
πατέρας
ομοπάτριος
πατροπαράδοτο
πατριωτάκι
προπάτορας