Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις με τις συνώνυμές τους

προηγούμενη αρχική  9η ενότητα επόμενη

πατροκτόνος
άπατρις
πατριωτισμός
προπάτορας
πατριωτάκι
πάτριος
πατριά
πατρίδα
πατροπαράδοτος
Πατριάρχης