Να συνδυάσετε τις λέξεις ώστε να δημιουργηθούν ολοκληρωμένες φράσεις

προηγούμενη αρχική  9η ενότητα

πατροπαράδοτο
πατριάρχης
πατερικά
πάτρια
ιδιαίτερη
πατριωτικά
πατρική
καλός
πατριαρχική
βασίλισσα