Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με ένα παράγωγο του ουσιαστικού «ὁ πατήρ» άσκηση

© Μαρία Χριστοφίδου Γραικού

αρχική 9η ενότητα

© Μαρία Χριστοφίδου Γραικού


α) Μετά την Ανάσταση επιστρέφουμε στο σπίτι και τρώμε την μαγειρίτσα
β) Σύμφωνα με έρευνες, οι Έλληνες εγκαταλείπουν το τους σπίτι σε μεγαλύτερη ηλικία από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
γ) Οι φοιτητές της Θεολογικής σχολής μελετούν τα κείμενα
δ) Στα παλιότερα χρόνια, το μάθημα στο οποίο οι μαθητές μάθαιναν πληροφορίες για την Ελλάδα ονομαζόταν .
ε) Το Οικουμενικό βρίσκεται στη συνοικία Φανάρι της Κωνσταντινούπολης.
στ) Η αγάπη για την πατρίδα ονομάζεται .
ζ) Η ήταν η τελευταία βασίλισσα της Αιγύπτου, πριν την κατάκτησή της από τους Ρωμαίους και προερχόταν από τη δυναστεία των Πτολεμαίων
η) Ο παραδόθηκε στην αστυνομία και ομολόγησε το έγκλημα που είχε διαπράξει.


© Ελληνικός Πολιτισμός