Να συμπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη

εικ αρχική Β5η ενότητα

Άσκηση των μαθητών Εύας Φουντούκη, Ελένης Τσιγάρα, Ζαχαρούλας Σταματιάδου,
Όλγας Πιανταρίδου, Ραφαήλ Τζουρέλη, Έρικας Σακουλιάν, Λίλας Ποθητού, Σάμουελ Τότσι