Αντιστοίχισε τις λέξεις δημιουργώντας ονοματικά σύνολα.

εικ. αρχική  11η ενότητα  εικ

πολιτιστικός
πολιούχος
πολιτική
πολιτειακό
πολιτισμένος
αντιπολίτευση
πολίτης
ακρόπολη
πολεοδομία
δημοκρατικό