Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη.

αρχική  11η ενότητα  εικ.

Βρες τη σωστή απάντηση.