Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη λέξη.

αρχική  13η ενότητα

Διάλεξε τη σωστή λέξη από την αναδυόμενη λίστα.
1. Ο Κύψελος ήταν της αρχαίας Κορίνθου.
2. Το πολίτευμα που επέβαλε στην Αθήνα ο Πεισίστατος ήταν η .
3. Ο Αρμόδιος και ο Αριστογείτων επειδή σκότωσαν το γιο του Πεισίστρατου ήταν .
4. Αυτό το παιδί είναι σκέτη .
5. Ο ήταν ένα είδος δεινόσαυρου.
6. Θεωρούσε τους μαθητές ως .
7. Το ολοκληρωτικό καθεστώς είναι καθεστώς.