Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη λέξη

Διαλέξτε τη σωστή απάντηση από την αναδυόμενη λίστα.

Το πλησιέστερο της Σελήνης είναι 356.410 χιλιόμετρα, ενώ το μεγαλύτερο φτάνει τα 406.697 χιλιόμετρα.
Όταν ένα διαστημόπλοιο κατεβαίνει στην επιφάνεια της σελήνης δε λέμε αλλά προσεληνώθηκε. Κατά τον ίδιο τρόπο όταν ένα υδροπλάνο ανεβαίνει από την επιφάνεια της θάλασσας δεν μπορούμε να πούμε ότι αλλά ότι αποθαλασσώθηκε.
Μόλις μπεις στο της πολυκατοικίας, θα κατεβείς τα πρώτα σκαλάκια και θα φτάσεις στο διαμέρισμά μου. Πρόσεξε μην κατέβεις όλα τα σκαλάκια γιατί θα φτάσεις στο .
Όταν ήρθαν οι Δωριείς ο πληθυσμός αναγκάστηκε να μετακινηθεί προς τα παράλια της Μ. Ασίας.
Οι δουλέμποροι μετέφεραν τους της Αφρικής στην Αμερική.
Με τη Μακεδονική δυναστεία το Βυζάντιο έφτασε στο της ακμής του.