Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις με τις αντώνυμές τους.

Διαλέξτε τη σωστή απάντηση από την αναδυόμενη λίστα.

περίγειο
υπόγειο
απογείωση
παραθαλάσσιος
νεόφερτος
βουνό
ουράνιος