Ταίριαξε τους ορισμούς με την κατάλληλη λέξη

που έχει τη σύσταση, το χρώμα ή την υφή του χώματος
επιστήμη που μελετά τα προβλήματα που σχετίζονται με τη γεωργία
χαμηλός λόφος
που αναφέρεται στη γη
η μικρότερη απόσταση ενός ουράνιου σώματος από τη Γη
η μέγιστη απόσταση ενός ουράνιου σώματος από τη Γη
κλάδος της γεωλογίας που ερευνά τις δυνάμεις στο φλοιό της γης
διάνοιξη στο έδαφος κατακόρυφης και στενής τρύπας
γαιώδης-γεώδης
γεωπονία
γήλοφος-γεώλοφος
έγγειος
περίγειο
απόγειο
γεωδυναμική
γεωτρύπανο