Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις με τις συνώνυμές τους.

Διαλέξτε τη σωστή απάντηση από την αναδυόμενη λίστα.
εγκόσμιος
στεριανός
ντόπιος
πατάτα
λοφίσκος
στάδιο
χωματώδης
ζενίθ