Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις με τις συνώνυμές τους.

Διαλέξτε τη σωστή απάντηση από την αναδυόμενη λίστα.
ζυγώνω
ζεύξη
ζευγαρωτός
ζευγίτης
ζυγοστάθμιση
διαζύγιο
ζύγια
ζυγαριά