Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις με τις συνώνυμές τους.  

αρχική   7η ενότητα 

Διαλέξτε τη σωστή απάντηση από την αναδυόμενη λίστα.
ζυγώνω
ζεύξη
ζευγαρωτός
ζευγίτης
ζυγοστάθμιση
διαζύγιο
ζύγια
ζυγαριά