Αντιστοίχισε τις λέξεις με τις αντώνυμές τους.

μονός
γάμος
παντρεμένος
μόνος
σύζευξη
απομακρύνομαι
κτηνοτρόφος