Αντιστοίχισε τις λέξεις με τις αντώνυμές τους.

αρχική   7η ενότητα 

μονός
γάμος
παντρεμένος
μόνος
σύζευξη
απομακρύνομαι
κτηνοτρόφος