Σε ποιες από τις αναφορικές προτάσεις έχουμε απλή έλξη και σε ποιες αντίστροφη; doc

Ασκήσεις  Αρχική