Να βρεθεί ο συντακτικός ρόλος των αναφορικών ονοματικών προτάσεων