Άμεσο και έμμεσο αντικείμενο doc  

ασκήσεις

Δίδου παρρησίαν τοῖς εὖ φρονούσιν. Δώσε την ελευθερία της έκφρασης στους συνετούς.
Ρήμα:δίδουπτώση αντ. άμεσο ή έμμεσο
Υποκ. (ποιος δίδου;)
Αντ. (τι δίδου;)
Αντ. (σε ποιον δίδου;)