Άμεσο και έμμεσο αντικείμενο doc  

Δίδου παρρησίαν τοῖς εὖ φρονούσιν.
Δώσε την ελευθερία της έκφρασης στους συνετούς.

Ρήμα:

δίδου

πτώση αντ.

άμεσο ή έμμεσο

Υποκ. (ποιος δίδου;)

Αντ. (τι δίδου;)

Αντ. (σε ποιον δίδου;)