Άμεσο και έμμεσο αντικείμενο doc   

ασκήσεις

Πολλὴν δ' ἄν τοῖς θεοῖς χάριν ἔχω. Θα χρωστώ μεγάλη χάρη στους θεούς.
Ρήμα:ἄν ἔχωπτώση αντ.άμεσο ή έμμεσο
Υποκ. (ποιος ἄν ἔχω)
Αντ. (τι ἄν ἔχω)
Αντ. (σε ποιον ἄν ἔχω)