Να μεταφερθούν τα αφωνόληκτα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού άσκηση

τύποςστον άλλο αριθμό
τὴν κηλῖδα τὰς κηλῖδ
τῇ ἐσθῆτιταῖς ἐσθῆ
τῶν φοινίκωντοῦ φοίνικ
τῇ ἔριδιτοῖς ἔρι
τῆς φλεβόςτῶν φλεβ
τὴν ἐλπίδατὰς ἐλπίδ
τοῖς δραξί (κ-σ)τῷ δρα
τοὺς τάπηταςτὸν τάπητ
τῶν ἐρώτωντοῦ ἔρωτ
τῆς τετράδοςτῶν τετράδ