Να βρεθεί ο συντακτικός ρόλος των ειδικών προτάσεων