Να βρεθεί ο συντακτικός ρόλος των ενδοιαστικών πρ. και να δηλωθεί τι εκφράζουν doc

Ασκήσεις  Αρχική