Κλίνε στα α.ε. τον ενεστώτα του ρ. πλέκομαι, συγκρίνοντάς τον με τα ν.ε.

Συμπλήρωσε με τη σωστή κατάληξη από την αναδυόμενη λίστα
νέα αρχαία
πλέκομαι πλέκ
πλέκεσαι πλέκ/
πλέκεται πλέκ
πλεκόμαστε πλεκ
πλέκεστε πλέκ
πλέκονται πλέκ