Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις του πληθυντικού στα άλλα γένη άσκηση

αρσενικόθηλυκό ουδέτερο
ον. βαρεῖςβαρ βαρ
γεν.τραχέων τραχ τραχ
δοτ.γλυκ γλυκ γλυκέσι
αιτ. εὐθ εὐθείαςεὐθ
κλητ.εὐρεῖς εὐρ εὐρ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός