Να αναγνωριστεί το είδος και η συντακτική θέση των ονοματικών προτάσεων doc