Να αναγνωριστεί το είδος και η συντακτική θέση των ονοματικών προτάσεων

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός