Να βρεθεί ο συντακτικός ρόλος των πλάγιων ερωτηματικών, αν είναι ολικής ή μερικής, μονομερείς ή διμερείς doc

Ασκήσεις  Αρχική