Να βρεθεί ο συντακτικός ρόλος των πλάγιων ερωτηματικών, αν είναι ολικής ή μερικής, μονομερείς ή διμερείς

 


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός