Άσκηση σύγκρισης για τις καταλήξεις των τριών κλίσεων άσκηση


πτώση α' κλίση β' κλίση γ' κλίση
γεν. ενικού νεανί, στρατιώτ λόγ ἥρω
δοτ. ενικού νεανί, στρατιώτ λόγ ἥρω
αιτ. ενικού νεανί, στρατιώτ λόγ ἥρω
ον. πληθυντικού νεανί, στρατιῶτ λόγ ἥρω
γεν. πληθυντικού νεανι, στρατιωτ λόγ ἡρώ
δοτ. πληθυντικού νεανί , στρατιώτ λόγ ἥρω
αιτ. πληθυντικού νεανί, στρατιώτ λόγ ἥρω