Σύγκριση των ουσιαστικών στα νέα και στα αρχαία ελληνικά

Συμπλήρωσε τις καταλήξεις για τα νέα και τα αρχαία ελληνικά
αρχαία ελληνικάνέα ελληνικά
ενικός αριθμός
ὁ πολίτηςο πολίτης
τοῦ πολίτ του πολίτ
τῷ πολίτ
τὸν πολίτ τον πολίτ
ὦ πολῖτ ω πολίτ
πληθυντικός αριθμός
οἱ πολῖτ οι πολίτ
τῶν πολιτ των πολιτ
τοῖς πολίταις
τοὺς πολίτ τους πολίτ
ὦ πολῖτ ω πολίτ