Σύγκριση των ουσιαστικών στα νέα και στα αρχαία ελληνικά 

Συμπλήρωσε τις καταλήξεις για τα νέα και τα αρχαία ελληνικά
αρχαία ελληνικά νέα ελληνικά
ενικός αριθμός
ἡ γλῶσσαη γλώσσα
τῆς γλώσσ της γλώσσ
τῇ γλώσσ
τὴν γλῶσσ την γλώσσ
ὦ γλῶσσω γλώσσ
πληθυντικός αριθμός
αἱ γλῶσσ οι γλώσσ
τῶν γλωσσ των γλωσσ
ταῖς γλώσσαις
τὰς γλώσσ τις γλώσσ
ὦ γλῶσσ ω γλώσσ