Σύγκριση των ουσιαστικών στα νέα και στα αρχαία ελληνικά

Συμπλήρωσε τις καταλήξεις για τα νέα και τα αρχαία ελληνικά
αρχαία ελληνικά νέα ελληνικά
ενικός αριθμός
ἡ ψυχή η ψυχή
τῆς ψυχ της ψυχ
τῇ ψυχ
τὴν ψυχ την ψυχ
ὦ ψυχή ω ψυχή
πληθυντικός αριθμός
αἱ ψυχ οι ψυχ
τῶν ψυχ των ψυχ
ταῖς ψυχαῖς
τὰς ψυχ τις ψυχ
ὦ ψυχ ω ψυχ