Σύγκριση των ουσιαστικών στα νέα και στα αρχαία ελληνικά 

Ασκήσεις  Αρχική  

Συμπλήρωσε τις καταλήξεις για τα νέα και τα αρχαία ελληνικά
αρχαία ελληνικά νέα ελληνικά
ενικός αριθμός
ὁ λοχίαςο λοχίας
τοῦ λοχί του λοχί
τῷ λοχί
τὸν λοχί τον λοχί
ὦ λοχίαω λοχία
πληθυντικός αριθμός
οἱ λοχί οι λοχί
τῶν λοχι των λοχι
τοῖς λοχίαις
τοὺς λοχί τους λοχί
ὦ λοχί ω λοχί