Ο υποθετικός λόγος να μετατραπεί σε όλα τα είδη

Να επιλέξεις την κατάλληλη για την κάθε περίσταση λέξη, ώστε να σχηματιστούν τα είδη των υποθετικών λόγων.
1ο είδος: Εἰ κατεψηφίσασθε τῶν σιτοπωλῶν, τὰ δίκαια ἐποιήσατε.
2ο είδος: τῶν σιτοπωλῶν, τὰ δίκαια .
3ο είδος: τῶν σιτοπωλῶν, τὰ δίκαια .
4ο είδος: τῶν σιτοπωλῶν, τὰ δίκαια .
5ο είδος: τῶν σιτοπωλῶν, τὰ δίκαια .
6ο είδος: τῶν σιτοπωλῶν, τὰ δίκαια .