Άμεσο και έμμεσο αντικείμενο  Η Εύα τους ανακοίνωσε την επιθυμία της να φύγει.
Ρήμα:ανακοίνωσε πτώση, πρόταση

ή εμπρόθετο

άμεσο

ή έμμεσο

Υποκ. (ποιος ανακοίνωσε;)
Αντ. (τι ανακοίνωσε;)
Αντ. (σε ποιον ανακοίνωσε;)


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός