Να βρεις το υποκείμενο και το αντικείμενο των παρακάτω προτάσεων doc

Ο Γιώργος φίλησε την Ελένη.
Κρυφτό παίζουν τα παιδιά.
Εσείς πουλάτε το σπίτι;
Οι αρχαιολόγοι βρήκαν το τείχος της αρχαίας Βεργίνας.
Εγώ και η μητέρα μου αποφασίσαμε να πάμε εκδρομή.
Η Ελένη αγαπάει τον Πέτρο.