Άσκηση στις καταλήξεις των ρημάτων -μαι/-με, -σαι/-σε, -ται/-τε

Αρχική Νέα Ορθογραφία του ρήματος πρηγούμενη

Πρακτικές συμβουλές

Καταλήξεις -μαι/-με, -σαι, -ται/-τε.

Όταν το υποκείμενο είναι ένα (εγώ, εσύ, αυτός, -ή, -ό) και ο χρόνος του ρήματος είναι ο ενεστώτας, τότε η κατάληξη γράφεται με -αι, π.χ.
εγώ φιλιέμαι,
εσύ φιλιέσαι,
αυτός, -ή, -ό φιλιέται

Όταν τα υποκείμενα είναι πολλά, (εμείς, εσείς), τότε η κατάληξη γράφεται με -ε, π.χ.
εμείς φιλάμε,
εσείς φιλάτε.

Όταν το ρήμα είναι ενεργητικής φωνής και βρίσκεται στον αόριστο τότε η κατάληξη [σε] γράφεται με –ε, π.χ.
διάβασα, διάβασες, διάβασε. Με –ε γράφεται και η προστακτική, π.χ. διάβασε τα μαθήματά σου.

1. Διάβασ τα μαθήματά σου, λύσ τις ασκήσεις σου και μετά ζήτησ να σου πάρουμ δώρο.
2. Μη συμπεριφέρεσ σαν μωρό
3. Σκεφτήκαμ να πάμ μια εκδρομή. Συμφωνείτ να έρθετ μαζί μας ή θα μείνετ στο σπίτι;
4. Θυμάσ που ο Πέτρος μου ζήτησ να βγούμ;
5. Δεν τρώγετ αυτό το φαγητό. Θα πάρουμ κάτι άλλο. Εσείς θα το φάτ;
6. Ανησυχούμ για την υγεία σου! Αισθάνεσ καλύτερα τώρα;
7. Γιατί μ' ενοχλείτ συνέχεια; Σας είπα, το σπίτι δεν πωλείτ.