Άσκηση στις καταλήξεις των ρημάτων -μαι/-με, -σαι/-σε, -ται/-τε

Αρχική Νέα Ορθογραφία του ρήματος επόμενη

Πρακτικές συμβουλές

Καταλήξεις -μαι/-με, -σαι, -ται/-τε.

Όταν το υποκείμενο είναι ένα (εγώ, εσύ, αυτός, -ή, -ό) και ο χρόνος του ρήματος είναι ο ενεστώτας, τότε η κατάληξη γράφεται με -αι, π.χ.
εγώ φιλιέμαι,
εσύ φιλιέσαι,
αυτός, -ή, -ό φιλιέται

Όταν τα υποκείμενα είναι πολλά, (εμείς, εσείς), τότε η κατάληξη γράφεται με -ε, π.χ.
εμείς φιλάμε,
εσείς φιλάτε.

Όταν το ρήμα είναι ενεργητικής φωνής και βρίσκεται στον αόριστο τότε η κατάληξη [σε] γράφεται με –ε, π.χ.
διάβασα, διάβασες, διάβασε. Με –ε γράφεται και η προστακτική, π.χ. διάβασε τα μαθήματά σου.