Άσκηση στον σχηματισμό της προστακτικής αόριστου των σύνθετων ρημάτων στα ν.ε.

Το ρήμα στον ενεστώτα στην υποτακτική αόριστου στην προστακτική αόριστου
αντιγράφω να αντιγράψεις
αποβάλλω να αποβάλεις
διακόπτω να διακόψεις
καταστρέφω να καταστρέψεις
αναπνέω να αναπνεύσεις