Άσκηση στο σχηματισμό της προστακτικής αόριστου των σύνθετων ρημάτων στα ν.ε.

Αρχική Νέα  ορθογραφία προστακτικής

Το ρήμα
στον ενεστώτα

στην οριστική
αόριστου

στην υποτακτική
αόριστου

στην προστακτική
αόριστου

αντιγράφω

αντέγραψα

να αντιγράψεις

αποβάλλω

απέβαλα

να αποβάλεις

διακόπτω

διέκοψα

να διακόψεις

καταστρέφω

κατέστρεψα

να καταστρέψεις

αναπνέω

ανέπνευσα

να αναπνεύσεις