Άσκηση στο σχηματισμό της προστακτικής ενεστώτα και αόριστου των σύνθετων ρημάτων

Αρχική Νέα  ορθογραφία προστακτικής

Το ρήμα στον
ενεστώτα

στην προστακτική
ενεστώτα

στην προστακτική
αόριστου

καταθέτω

παραλείπω

επιτρέπω

υπογράφω

εισπράττω

παραδίνω