Άσκηση στο σχηματισμό της προστακτικής των σύνθετων ρημάτων στα ν.ε.

Αρχική Νέα  ορθογραφία προστακτικής

Το ρήμα στον
ενεστώτα

στην προστακτική
ενεστώτα

στην προστακτική
αόριστου

καταθέτω

παραλείπω

επιτρέπω

υπογράφω

εισπράττω

παραδίνω