Άσκηση στον σχηματισμό της προστακτικής ενεστώτα και αόριστου των σύνθετων ρημάτων

Το ρήμα στον
ενεστώτα

στην προστακτική
ενεστώτα

στην προστακτική
αόριστου

καταθέτω

παραλείπω

επιτρέπω

υπογράφω

εισπράττω

παραδίνω