Βρες τα ρήματα, εντόπισε τις προτάσεις του κειμένου και βρες ποιες είναι οι κύριες και ποιες οι δευτερεύουσες (α' μέρος)

Βρες τα ρήματα του κειμένου.

Κάνε κλικ στη λέξη που νομίζεις ότι είναι ρήμα. Συνολικά πρέπει να βρεις δέκα (10) ρήματα.

Οι ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια τις τελευταίες δύο δεκαετίες την Ελλάδα χώρα υποδοχής μαζικού ρεύματος μεταναστών. Η ενεργή παρουσία των μειονοτήτων στην ελληνική κοινωνία λοιπόν τα τελευταία χρόνια την ως τότε κυρίαρχη εικόνα της αρμονικής εθνικής ομοιογένειας και επιτακτικά πλέον το ζήτημα της συνύπαρξης διαφορετικών εθνοπολιτισμικών ομάδων. Τα παιδιά στο σχολείο τα κοινά στοιχεία που μεταξύ τους κουλτούρες που στην πρώτη ματιά διαφορετικές, την αξία άλλων πολιτισμών εκτός από το δικό τους, την ετερογένεια, και όχι την ομοιογένεια, ως βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων κοινωνιών.