Ποια κατάληξη να βάλω, -σε (-ξε, -ψε) ή –σαι

Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις με τη σωστή κατάληξη

Οδηγίες

Τα ρήματα στην ενεργητική φωνή στο α’ ενικό του ενεστώτα έχουν κατάληξη -ω, π.χ. αιχμαλωτίζω
Τα ρήματα στην παθητική φωνή στο α’ ενικό του ενεστώτα έχουν κατάληξη -μαι, π.χ. αιχμαλωτίζομαι

1. Όταν το ρήμα είναι ενεργητικής φωνής και βρίσκεται στον αόριστο τότε η κατάληξη [σε] γράφεται με -ε, π.χ.
διαβάζω à διάβασα, διάβασες, διάβασε.
τρέχω à έτρεξα, έτρεξες, έτρεξε
γράφω à έγραψα, έγραψες, έγραψε
Με -ε γράφεται και η προστακτική του αόριστου, π.χ. διάβασε το γράμμα, τρέξε στην αυλή, γράψε την άσκηση
2. Όταν το ρήμα είναι παθητικής φωνής και βρίσκεται στον ενεστώτα τότε η κατάληξη [σαι] γράφεται με -αι, π.χ. αιφνιδιάζομαι, αιφνιδιάζεσαι, αιφνιδιάζεται