Ποια κατάληξη να βάλω, -σε ή –σαι

Οδηγίες

Τα ρήματα στην ενεργητική φωνή στο α’ ενικό του ενεστώτα έχουν κατάληξη -ω, π.χ. αιχμαλωτίζω
Τα ρήματα στην παθητική φωνή στο α’ ενικό του ενεστώτα έχουν κατάληξη -μαι, π.χ. αιχμαλωτίζομαι

1. Όταν το ρήμα είναι ενεργητικής φωνής και βρίσκεται στον αόριστο τότε η κατάληξη [σε] γράφεται με -ε, π.χ.
διαβάζω > διάβασα, διάβασες, διάβασε
τρέχω > έτρεξα, έτρεξες, έτρεξε
γράφω > έγραψα, έγραψες, έγραψε

Με -ε γράφεται και η προστακτική του αόριστου, π.χ. διάβασε το γράμμα, τρέξε στην αυλή, γράψε την άσκηση

2. Όταν το ρήμα είναι παθητικής φωνής και βρίσκεται στον ενεστώτα τότε η κατάληξη [σαι] γράφεται με -αι, π.χ. αιφνιδιάζομαι, αιφνιδιάζεσαι, αιφνιδιάζεται

1. Πέρα ο Γιώργος και σου άφη αυτό το γράμμα.
2. Αντιλαμβάνε τη σοβαρότητα της κατάστασης; Εσύ ισχυρίζε ότι το κλειδί σου το έδω ο Γιώργος. Προσποιεί την ανήξερη αλλά κάποιος φταίει.
3. Βήχεις και φταρνίζε όλη την ημέρα. Γιατί δε ντύνε λίγο καλύτερα.
4. Μόλις με ενημέρω ο διευθυντής ότι έσβη την απουσία. Εσύ υπερηφανεύε αλλά σκέφτε τι θα γινόταν αν δεν την έσβηνε;
5. Τηλεφώνη ο Νίκος και ζήτη να πας να τον δεις. Γιατί τον φοβά τόσο πολύ και γιατί τον απαρνιέ;
6. Δε χρειάζεται ούτε να απολογεί ούτε και να λυπά. Σβή το παρελθόν και όρμη στο μέλλον.