Άσκηση για τη Συμμαχία της Δήλου  1ο μέρος  ιστορία η ενότητα  

Μετά τους περσικούς πολέμους οι πόλεις του Αιγαίου σε ποια πόλη απευθύνονται για να ζητήσουν υποστήριξη;
Δέχεται η πόλη αυτή να βοηθήσει;
Σε ποια πόλη απευθύνονται τώρα;
Ιδρύεται μια συμμαχία με την ονομασία .
Πότε ιδρύεται η συμμαχία; Το π.Χ.
Ποιος αθηναίος πολιτικός αναλαμβάνει την οργάνωση; Ο .
Πόσες φορές το χρόνο συνεδριάζουν τα μέλη της συμμαχίας;
Ποιο νησί είναι το κέντρο της Συμμαχίας; Η
Ποια πόλη επηρεάζει περισσότερο τις άλλες πόλεις; Η
Τα χρήματα που έδιναν τα μέλη της συμμαχίας τα συγκέντρωναν οι .
Οι πόλεις που δεν επιθυμούσαν ή δεν είχαν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν πλοία και άνδρες πλήρωναν .
Ποια πόλη ανέλαβε την ηγεμονία; Η .