Ταίριαξε τη χρονολογία με το σωστό αιώνα
αρχική - ιστορία

Αιώνας

Κάθε αιώνας διαρκεί 100 χρόνια. Έτσι, ο 1ος αι. άρχισε το έτος 1 και τελείωσε το έτος 100. Ο 2ος αι. άρχισε το έτος 101 και τελείωσε το έτος 200.
Για να βρούμε σε ποιο αιώνα ανήκει ένα έτος, θα σκεφτούμε την εκατονταετία στην οποία θα τελειώσει, δηλ. το έτος 1453 ανήκει στον 15ο αι., αφού η εκατονταετία θα τελειώσει το 1500.


Οι χρονολογίες παρουσιάζονται κάθε φορά με διαφορετική σειρά
444
700
701
2014
1821
1002
1204
1500
1974
313